Erik Edin-stiftelsens historia

Erik Edin var en pionjär inom missbrukarvården i Sverige. Efter att han själv med Guds hjälp blev fri från sitt alkoholmissbruk kunde han, tack vare en donation från Lewi Pethrus, starta LP-stiftelsen.

I 35 år förestod han LP-stiftelsen som utvecklades till landets kanske mest respekterade verksamhet för rehabilitering av missbrukare. Genom behandling på familjeanläggningar och vårdhem fick mer än 10 000 alkoholister och narkomaner komma ur sitt drogberoende - tillsammans med sina anhöriga.

I januari 1995 lämnade han sitt uppdrag i samband med firandet av sin 75-årsdag och LP-stiftelsens 35-års-jubileum.

Erik Edin gav dock inte upp sin livsuppgift. Vid sjuttiosju års ålder sa han, “jag orkar inte leva längre om jag inte får göra något mer för mina olycksbröder”. Till följd av det startade han 1997 tillsammans med sin dotter Sonia, Erik Edins insamlingsstiftelse.


1951

Erik Edin blir frälst

Efter 14 års gravt missbruk möter Erik Edin Jesus i Uppsala pingstkyrka. Det förvandlar inte bara hans eget utan också hans familjs liv.

Erik Edin med familj
Erik Edin och Lewi Pethrus

1955

Flytt till Stockholm

Familjen flyttar till Stockholm. Där delar Erik sitt vittnesbörd om befrielse från missbruk i flera kyrkor. Lewi Pethrus, pastor i Filadelfiakyrkan får höra Eriks vittnesbörd och Erik Edin anställs av Filadelfia för att jobba med utslagna.

1959

LP-stiftelsen bildas

Erik Edin blir föreståndare.

1960

Första behandlingshemmet startas

Strandgården i Rönninge utanför Stockholm har 12 behandlingsplatser för män. Strandgården kommer senare att byggas ut och ge ytterligare behandlingsplatser.

Strandgården
Möbelfabriken i Järbo

1964

Möbelfabrik startas i Järbo

Det behövs sysselsättning för de som är på behandling och en möbelfabrik startas i Järbo utanför Sandviken. Fabriken erbjuder arbete för 20 personer.

Ytterligare en fabrik köps 1969 och siffran över antal anställda ökar till 40 personer.

1968

Nalenpalatset

Erik Edin får ta över Nalenpalatset på Regeringsgatan i Stockholm, ett då nedgånget danspalats.

Man får av Stockholm stad ett tre-månaders rivningskontrakt men börjar, för att få behålla Nalen, renovera i tro. På Nalen erbjuds behandlingsplatser, värmestuga, möbelförråd, kontor samt tio lägenheter för anställda.

Erik Edin utanför Nalen

1970

Första kvinnohemmet startas.

Behovet av hjälp i landet var stort och Erik beslutar att starta ett hem för kvinnor.

1978

Nalenpalatset köps loss

Man får köpa Nalen av Stockholms stad och fortsätter renovering av lokalerna mellan 1979-1981.

Erik predikar
Erik Edin får medalj av Kungen

1982

Erik Edin får medalj av Kung Carl XVI Gustaf

Erik Edin tar emot Konungens guldmedalj av åttonde graden, i högblott band som ett erkännande av det arbete han bedrivit bland samhällets utslagna.

1983

Venngarn

Eriks hjärta för familjer ledde till att LP-stiftelsen 1983 köper Venngarn utanför Sigtuna. Detta är den första stora anläggningen för familjevård LP-stiftelsen startar.

Totalt finns 90 rehabiliteringsplatser. Det finns även möjlighet till eftervård, utslussboende, boende för personal samt tre förskoleavdelningar och ett fritidshem.

Venngarn
Åsbrohemmet

1987

Åsbrohemmet

Familjevården är banbrytande och 1987 är Erik med och beslutar om start av ytterligare en anläggning för familjevård. Denna gång i Åsbro utanför Örebro.

Hällnäshemmet

1989

Hällnäs

Den tredje stora anläggningen för familjevård startas 1989.

Erik och Sonia utanför Nalen

1995

Erik Edin slutar efter 35 år

I januari 1995 lämnar Erik sitt uppdrag som LP-stiftelsens företrädare i samband med firandet av sin 75-årsdag och LP-stiftelsens 35-års-jubileum. Erik tilldelas denna dag medalj av Sveriges regering för banbrytande insatser inom familjevård.

1997

Erik Edin-stiftelsen startas

På initiativ av Erik själv startas Erik Edins insamlingsstiftelse i syfte att stödja enskilda personer, stiftelser, institutioner och församlingar som på kristen grund kämpar för att rädda människor i nöd.

Första behandlingshemmet i egen regi startas även detta år, Ängsbacken med totalt 30 vårdplatser.

Dottern Sonia Edin Gillberg tar över huvudansvaret för vårdverksamheten.

1998

Furulundshemmet

Erik Edin-stiftelsen får ta över Furulundshemmet, där LP-stiftelsen sedan 1964 bedrivit vård för ensamma män.

Furulundshemmet
Erik Edin porträtt

2002

Erik Edin flyttar hem

Begravningen sker i Klara kyrka.

“Där går partiledare och före detta socialministrar från båda de politiska blocken och där går tandlösa uteliggare och stadens original. Där går präster, pastorer, borgarråd och folk från landet och där går framförallt ett stort antal före detta missbrukare i lånade kavajer eller jeans och mörk tröja, men med större allvar och ödmjukhet än någon etikettsregel kan uppvisa. Det är en vacker syn. Ett slags predikan.”
- Tommie Sewon

Minneshögtiden hålls i Stockholms stadshus Gyllene sal.

Sonia Edin Gillberg tar över ordförandeskapet i insamlingsstiftelsen.

Arbetet fortsätter

Nöden i vårt samhälle minskar inte och våra hjärtan brinner fortfarande för det som Erik Edin under sitt liv arbetade för - hjälpa de utslagna i samhället.

Stöd oss

Din gåva behövs för att vi ska kunna fortsätta hjälpa
de utslagna i samhället.

Nu kan du även skänka med swish!

585 00-0
123 228 76 54

Hej. Du använder en förlegad webbläsare

Vissa delar av denna websida kommer därför tyvärr inte fungera som den ska för dig. Uppdatera din webbläsare till en nyare version

×